Kontakta oss

Mediq på uppdrag av Varuförsörjningen

Varuförsörjningen

Från och med 1 oktober lämnade Mediq över lagerhållning och distribution för Varuförsörjningens räkning till annan aktör. Planeringen för överlämningen påbörjades redan i januari 2019 tillsammans med Varuförsörjningen och den nya leverantören. Varuförsörjningens uppdrag är upphandling och inköp som förser vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär i regionerna Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland.

Vanliga frågor med svar

FRÅGA 1:

Ni har varit leverantör till Varuförsörjningen och de fem regionerna under en lång tid. Varför fortsatte inte ni som leverantör?
SVAR:
Vi, som alla andra aktörer, svarar på anbud och det är Lagenom offentlig upphandling LOU som styr. Regionerna via Varuförsörjningen valde en annan leverantör.

FRÅGA 2:

Förlorade ni upphandlingen, och berodde det i så fall på pris? Eller vilken annan orsak kan det ha varit?
SVAR:
Ja vi förlorade upphandlingen. Det är offentligt material som man kan ta del av hos Varuförsörjningen. Utvärdering av anbud, utvärderingsmodell se nedan:

1.4.2 Utvärdering av anbud
1.4.2.1 Utvärderingsmodell
Utvärdering av anbud sker i enlighet med LOU 2016:1145 16kap.
1.4.2.1.1 Pris

Utvärderingsgrunden som tillämpas är pris.
 

FRÅGA 3:

Har ni någon uppfattning om vad som är orsaken till att den nya leverantören inte lyckats leverera i tid?
SVAR:
Nej – Vi hänvisar till leverantören ifråga.

FRÅGA 4:

Har ni varit tvungna att hjälpa regionerna med akuta leveranser nu, under situationen som uppstått?
SVAR:
Ja, vi gör vårt yttersta för att bistå i denna svåra stund. Vi har full förståelse för allvaret och vi ser alltid till patientens bästa.

FRÅGA: 5

Har ni behållit en del av leveranserna till de fem regionerna, och i så fall vilka?
SVAR:
Nej det här uppdraget har avslutats. Det är nu en annan aktör som har ansvaret för uppdraget. Däremot har vi fortfarande kvar andra affärer med denna viktiga kund - Varuförsörjningen och regionerna Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland.

Frågor till Mediq: 

Anna Wangeby - Director Communications - anna.wangeby@mediq.com

Kontaktuppgifter till Varuförsörjningen
Kontaktperson på VF är Tina Frykenfeldt. Du når henne på telefon 018 -611 66 87 eller upphandling@varuforsorjningen.se


Viktig info

Från och med 1 oktober förändras uppdraget mellan Mediq och Varuförsörjningen.

Enligt planen för överlämning, tar Mediq emot den sista ordern på sitt lager i Kungsbacka den 30 september klockan 11.00, därefter packas de sista bilarna med gods på detta uppdrag.

Leveransförändring inom vården i Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland

Mediq Sverige AB lämnar över mångårigt uppdrag till annan aktör

Från och med 1 oktober förändras uppdraget mellan Mediq Sverige AB och Varuförsörjningen. Förändringen innebär att Mediq lämnar över lagerhållning och distribution för Varuförsörjningens räkning till annan aktör på marknaden. Mediq fortsätter dock sitt samarbete med de fem regionerna genom att leverera bland annat så kallade nutritioner direkt till patient samt sjukvårdsmaterial genom hemdistribution. Varuförsörjningen är en sammanslutning av fem regioner; Uppsala, Örebro, Dalarna, Sörmland och Västmanland genom samma politiska nämnd. Varuförsörjningens uppdrag är upphandling och inköp som förser vården och tandvården med förbrukningsartiklar av engångskaraktär. ”Vi har haft uppdraget i 20 år och det har på många sätt varit en naturlig del av vår verksamhet säger Gun Åberg kundansvarig för Varuförsörjningen på Mediq.

Enligt planen för överlämning, tar Mediq emot den sista ordern på sitt lager i Kungsbacka den 30 september klockan 11.00, därefter packas de sista bilarna med gods på detta uppdrag. Planeringen för överlämningen påbörjades redan i januari 2019 tillsammans med Varuförsörjningen. ”Leveranser till vården är av förklarliga skäl viktiga och vi vill på alla sätt bidra till en bra överlämning” säger Gunilla Rittgård VD Mediq Sverige AB.

MEDIQ SVERIGE AB
Kontaktpersoner på Mediq Sverige AB:

Lage Johansson, Sales Director – 0707-698526
Gun Åberg, Kundansvarig för Varuförsörjningen på Mediq – 0706-316889

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.