Vår vision

Att vara en pålitlig leverantör till sjukvården och bidra till att människor får ett så bra liv som möjligt.


Vår syn på globala förändringar inom sjukvården

Idag står vi inför en demografisk utveckling som saknar motstycke och som hotar vår bild av rätten till vård. En snabbt åldrande befolkning och ökande förekomst av kroniska sjukdomar ställer stora krav på sjukvården och innebär stora utmaningar: för oss och för samhället.

På Mediq ser vi tillgång till sjukvård som en social rättighet, men den är inte självklar. Den kan bara åstadkommas om vi fortsätter att ta fram innovativa lösningar som driver utvecklingen framåt: att förbättra resultaten för patienterna och ställa om från vård på sjukhus till vård i hemmet för att alla ska ha råd med hälso- och sjukvård.

Med vår kunskap, expertis och internationella nätverk följer ett stort ansvar. Genom vår storlek har vi möjlighet att påverka och bidra till att lösa sjukvårdens största utmaningar: att föra samman myndigheter, kommuner, landsting och vårdpersonal för att skapa nya lösningar och metoder för behandlingar, vårdprocesser och logistik.

Vår ambition är att vara den ledande leverantören av produkter och tjänster direkt till patienten. Vi vill förbättra livskvaliteten för människor med kroniska sjukdomar. Vi strävar efter att minska deras behov av sjukhusbesök, se till att de kan få vård i hemmet och förbättra deras behandlingsresultat – samtidigt som vi sänker kostnaderna för att fler ska kunna få den vård de behöver.

Detta är vårt löfte till våra intressenter och till samhället.
Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.