{{Message}}

Om Mediq

Mediq Sverige AB är ledande leverantör av sjukvårdsprodukter till den svenska sjukvården. Vi erbjuder ett av marknadens bredaste sortiment och säkra leveranser till regioner, kommuner och privata vårdgivare. Varje dag medverkar vi på Mediq till att människor kan leva ett så bra liv som möjligt.

Utifrån patientens behov och kundens önskemål tillhandahåller vi ett av marknadens bredaste sortiment av sjukvårdsartiklar och medicintekniska produkter; allt från undersökningshandskar, förbands- och sårvårdsmaterial, spirometrar, hjärtstartare till städmaterial och hudvårdsprodukter. Våra kunder finns på sjukhus, inom äldreomsorg och primärvård, hos återförsäljare och inom industrin.

Mediq Sveriges huvudkontor och logistikcenter ligger i Kungsbacka. Vi har även lagerverksamhet i Umeå, och ett säljkontor i Stockholm. Totalt har Mediq Sverige 220 medarbetare.

Mediq i Sverige är en del av den internationella sjukvårdsaktören Mediq, som har sitt säte i holländska Utrecht. Tillsammans är vi Nordeuropas största distributör av sjukvårdsprodukter, med verksamhet i 12 länder i Europa.

Mediq och Covid-19 situationen

Många produkter som distribueras via Mediq är mycket efterfrågade och behövs för att bekämpa den växande Covid-19 situationen. Vi på Mediq Sverige AB gör vårt yttersta för alla våra kunder i denna utmanande situation, för att minimera störningar och hitta lösningar. Vi behöver alla hjälpas åt i denna extraordinära tid och uppmuntrar våra kunder att beställa normala kvantiteter för att undvika hamstring. 

Mediq Sverige följer noga Folkhälsomyndighetens råd och riktlinjer samt gällande riktlinjer från våra myndigheter och vår svenska regering.

För att minska smittspridning och säkra allas vår hälsa har vi vidtagit åtgärder för att skydda våra medarbetare; bland annat utökat frekvensen av städning, begränsat resor och fysiska möten. Interna möten, mässor och kundbesök har ersatts av andra mötesformer via Skype, telefon eller videokonferenser.

Läs även mer på vår pressida >>

Från lokalt nederländskt till internationellt företag med tjänster till patienter.


Mediq
Mediq startades som inköpskooperativet OPG år 1899 av 91 holländska apotekare som ville skydda allmänheten från obehörigt tillhandahållande av läkemedel. 

OPG växte snabbt till ett internationellt företag efter att ha expanderat till att även tillhandahålla medicinsk utrustning. År 2006, inför den nya demografiska bilden som förebådade enorma förändringar inom vården, förvärvade Mediq företaget Diabetes Direct, som levererar diabetesutrustning hem till patienter.

Förvärvet ledde till fler och 2009 var det dags för en ny identitet. Det nya namnet blev Mediq. Det namnet har blivit ett av de mest respekterade inom hälso- och sjukvårdsbranschen, tack vare de starka och kunniga företag som nu inkorporerades i ett. För att Mediqs skulle kunna fokusera mer på det som nu var dess kärnområde, lösningar för tjänster direkt till patienter fick det nederländska apotekarföretaget en ny ägare år 2014.

Mediq är idag en ledande leverantör inom hälso- och sjukvården i 12 länder: en pålitlig partner för både sjukvårdspersonal, samhället och patienter när det gäller att ge bättre och mer prisvärd vård för människor som lever med kroniska sjukdomar.

1899  Det kooperativa apotekarförbundet OPG grundas – ett grossistkooperativ som startas av 91
                apotekare.

1985  OPG börjar förvärva de första nederländska apoteken.

1992  OPG listas officiellt på Amsterdambörsen. OPG var det första kooperativet som listades på
                Amsterdambörsen.

1998  Pharmachemie säljs. Detta markerar OPGs tillbakaträdande från läkemedelstillverkning och
                ett nytt fokus på  grossisthandels- och distributionsverksamheter.

2006  Internationell expansion av tjänster direkt till patienter inleds.

2009  OPG döps om till Mediq.

2010  Mediq N.V. förvärvar Oriola-KD Healthcare AB, som blir Mediq Sverige AB.

2013  Den 13 mars 2013 avregistreras Mediq från Amsterdams aktiemarknad. Mediq tillkännager
                också avvecklande av apotek och grossisthandel i Polen.

2014  Avvecklande av apotek och grossisthandel i Nederländerna. Mediq tillkännager även sitt 
25:e förvärv detta år.

2015  Mediq är nu en ledande leverantör av tjänster till patienter.

Mediq använder cookies

Vi använder cookies för att din upplevelse ska bli så bra som möjligt. Genom att fortsätta använda vår webbplats accepterar du att cookies används.